(21.06.2021) Dagens tekst er hentet fra Kladdebok 3, Oslo 1970tallet
(21.06.2021) Dagens tekst er hentet fra Kladdebok 3, Oslo 1970tallet

Zee

Zee
Jeg elsker deg
Zee
Di - di - di - di - di - di - di