OddvarHojem.com
Slekta

fra Flo og Hole til Geilebruket på Frøysa, 1620-1841.

Oddvar Hojem
Johanne Marie Maraak
Jenny Tryggestad
Johanna Hole
Olave Frøysa
Nils Åmundsson
Aamund Nilsson Synnøve Hole
Nils Rasmusson Brit Flo    
l \
Nils Rasmusson Brit Flo
Rasmus Jonsson Eli
l \
Rasmus Jonsson Eli
Jon Rasmusson 1677
\
Jon Rasmusson 1677
Rasmus Jonsson ? Paalsdatter
Jon Paal Stefensson
Stefen
Paal d.e.

  ⇐ Eget slektstre

Bakgrunnstoff

Frøysa

Frøysatunet ligger sju kilometer øst for Hellesylt og 183 meter over havet. Tunet har i moderne tid vært det største tunet i Sunnylven, og det har bodd opp til 10 gardbrukere samtidig der. Husene står tett i tett, og elver og fonnfare sørger for at det ikke er utvidelsesmuligheter selv om det er store flater rundt. Det er mulig at Frøysa har vært et sted for gudsdyrkelse, i tidligste tider for dyrkelse av sola, seinere for gudinnen Frøy.

Frøysa

Frøysa er en av de eldste bosetningene i Sunnylvsbygda, og ikke uten grunn. Stedet er et av de mest grøderike i dalen, så det er lett å forstå at stedet er blitt oppkalt etter Frøy, fruktbarhetsgudinnen.

Frøysa var i tidlige tider kirkegods, det vil si eid av kirken. Første kjente eier var Kristkyrkja i Borgund. I reformasjonstida ble garden krongods, dokumenter fra 1625 viser at "kongen" eide garden da. Under Kristian IV's eller Kristian III's regjeringstid ble garden som så mange andre krongods solgt til private for å styrke statskassa. Dokumenter fra 1660 sier at "salig Ludvig Munthes arvinger" eide garden. Ludvig Munthe som døde som biskop i Bergen i 1649, var antakelig den første "private" eieren av Frøysa. I 1724 står byskriver Gartner i Bergen som eier, og i 1759 kjøpte alle Frøysamennene brukene sine.

Menneskene

Aamund og Synnøve

Aamund Nilsson var født i 1764 som sønn av Nils Rasmusson og Brit Larsdatter Flo. Aamund fikk skjøte på Geilebruket i 1791. Han døde i 1841. Aamund var gift med Synnøve Pedersdatter Hole.

Nils og Brit

Nils Rasmusson, født i 1733 som sønn av Rasmus Jonsson og Eli. Han fikk skjøte på Geilebruket i 1762, bare tre år etter at faren hadde kjøpt garden. Han var gift med Brit Larsdatter Flo som var født i 1737. Brit døde i 1808, 71 år gammel, Nils døde i 1828, 95 år gammel! Hvem sa at alle døde ung i gamle dager?

Stien langs Stigholvatnet på vegen over fjellet fra Flo til Sunnylven og Hole.

Rasmus og Eli

Rasmus Jonsson født 1705, ble bruker i 1732. Det var han som bygslet Geilebruket og kjøpte garden da han fikk muligheten til det i 1759 (se Bakgrunnstoff).

Rasmus var gift med Eli. Mer vet jeg ikke om dem, bortsett ifra at Eli døde ung, og at Rasmus var sønn til Jon Rasmusson.

Jon Rasmus Paal Stefen

Jon Rasmusson ble født i 1677, og døde i 1747. Han var sønn av Rasmus Jonsson som var gardbruker på Frøysa i 1695. Etter datidens navnetradisjon er det naturlig å tro at far til Rasmus Jonsson også het Jon, men bruker av Geilebruket før Rasmus var han ikke, det var trolig en mann som het Paal Stefensson som var det. Det er mye som tyder på at Rasmus var gift med datter av Paal, og fikk overta bygselen på bruket etter svigerfaren sin. Paal sin far, Stefen, var - igjen trolig - sønn av Paal den eldre som ifølge bøkene betalte 1 daler for 3 års leie av 8 mål jord ("1 dl. for 3 års leie for 8 mæll") i 1620.

Frøysa
×
OddvarHojem.com ⇒ Denne slektssida Bakgrunnstoff Menneskene Startside slekta Oddvar på Nettet