OddvarHojem.com
Slekta

Fra Frosta og Trondhjem til Vadsø, 1792-1899.

Oddvar Hojem
Gunnar Hojem
Marius Hojem
Petter Oluf Hojem
Lorentz Hojem Ane Pauline Hauan
Ole Jonsen Hojem Karen Oline Lagesdatter Vang Peder Andersen Hauan Jonetta Jensdatter Hauan
Dorothea Rasmusdatter og Jon

  ⇐ Eget slektstre

Bakgrunnstoff

Familien

Petter Olufs familie
Petter Olufs hustru Johanna med tre av deres fem felles barn. Fra venstre Olaf, min farfar Marius, Johanne.

Menneskene

Petter Oluf Hojem

Petter Oluf Hojem

Petter (til venstre på bildet) ble født 01 januar 1844 i Trondheim, døpt 14 januar 1844 i Domkirken i Trondheim, og døde 05 mai 1899 i Vadsø. Foreldrene var Lorentz Henrich Hojem og Ane Pauline Hauan. Petter var far til Marius Hojem.

Petter Oluf giftet seg med Josephine Marie Solberg 14 august 1864. Josephine som var født 15 november 1840 i Tromsø, døde 14 februar 1872. I folketellingen fra 1865 i Vadsø, er Petter Oluf oppført som baker, og i 1885 blir han oppført (i Digitalarkivet under navnet Oluf Hojem) som fisker, dagsjauer og løskarl, og uten familie. Etter mange år som enkemann, giftet han seg på nytt, med Johanna Johansdotter Kero, 10 juni 1888.

Muntlige overleveringer forteller at Petter Oluf Hojem døde av hjerneslag ved roret på seilskuta Signe da han seilte inn i Vadsø havn fredag 05 mai 1899. Dødsfallet er skrevet inn i kirkebok nr 7/Vadsø det året, og der beskrives dødsårsaken som "Slagtilfælde". Et "Nei" i rubrikken "Lege tilkalt" kan sannsynliggjøre at det skjedde fort og på et sted der lege var vanskelig tilgjengelig, noe som underbygger påstanden om at dødsfallet skjedde på en båt. Petter Oluf ble begravet Kristi Himmelfartsdag, 11 mai 1899.

Bilde av Vadsø Havn fra 1899 eller tidligere. (Norsk Folkemuseum)

Lorentz Hojem og Ane Hauan

Det er lite jeg vet om Hojem-slekta. Jeg vet at Lorentz Henrich Hojem ble født 5 januar 1815 i Trondhjem, og at han oppholdt seg i Trondhjem i 1844 da hans sønn Petter Oluf ble født der. Lorentz bodde i Hammerfest i 1856 der han livnæret seg som bakermester, hans andre sønn Lorents Pauli ble født der det året, og i 1858 må de ha kommet til Vadsø, for da ble hans datter Anna Katinka født der. Lorentz døde 29 august 1863 i Vadsø.

Jeg vet litt om faren Ole Jonsen Hojem, og jeg vet at Lorentz giftet seg 23 februar 1843 med Ane Pauline Hauan, men Ane vet jeg (så langt) lite eller ingenting om, annet enn at hun ble født 25 juni 1817 i Trondhjem som datter av Peder Andersen Hauan og Jonetta Jensdatter Hauan.

Lorentz er forøvrig titulert om Ungkarl og Bagermester og Ane som Pige i kirkeboken i forbindelse med bryllupet. Voldmester Ole Hoyem er oppført som far til brudgommen, og Tømmermand Peder Andersen Hauan som far til bruden. Voldmester Ole Hoyem og Skomagermester Carl Hench er oppført som forlovere.

Trondheims torg med Harmonien ca. år 1840.

Ole og Karen, Dorothea og Jon

Ole Jonsen Hojem ble født i 1792 på Frosta i Nord-Trøndelag. Han ble døpt 1 januar 1793 i Frosta kirke. Gudmødre og gudfedre var Malena Olsdatter Hojem, Berit Banlien, Ole Myraune, Ole Hojem, og Peter Banlien. I følge kildene var Ole fosterbarn på Hojemgarden, og gudmor Malena skal i følge de samme kildene være gardbrukerens kone.

En kilde sier at Ole sin far også het Ole Hojem, men det må ha vært fosterfarens navn, for skal vi legge kirkeboka for Strinden til grunn, så het faren Jon. Der står det nemlig anført: Ægtevielse 1/11-1811 Korporal Ole Jonsen Hoiem og pige Karen Lagesdtr Rolvsplads. Etter den tidens navnetradisjon skulle derfor mellomnavnet til Ole Jonsen Hojem tilsi at faren het Jon. Jeg vet ikke noe mer om Jon, men må anta at han på en eller annen måte tidlig forsvant ut av sønnen sitt liv, siden sist nevnte endte opp som forstersønn på Hojem. Etternavnet Hojem var da også noe Ole Jonsen trolig fikk eller tok etter sine forsteforeldre på garden Hojem.

Den nevnte kirkeboka for Strinden stadfester også at Ole var gift med Karen Lagesdatter, her kalt Rolvsplads, i andre kilder har jeg sett henne bli kalt Karen Oline Lagesdatter Vang.

I kildene er Dorothea Rasmusdatter oppført som mor til Ole, men uten noen forklaring på forholdet mellom henne og Ole sin far Jon.

Apropos Korporal Ole Hojem, etter det jeg har forstått endte han opp som Voldmester i Trondhjem, og en vollmester er i følge Store Norske Leksikon en offiser som tilhører Ingeniørvåpenet, teknisk bransje; forvalter og leder vedlikeholdet av områdets eller avdelingens bygg og anlegg. Har vanligvis graden løytnant, kaptein eller major.

×
OddvarHojem.com ⇒ Denne slektssida Bakgrunnstoff Menneskene Startside slekta Oddvar på Nettet