OddvarHojem.com
Slekta

Fra Stryn og Smoge og Ljøen og Hauge via Horski og Skageflå til Maraak, 1683-1931.

Oddvar Hojem
Johanne Marie Maraak
Ole Karl Maraak
Siri Skageflå
Ole Rasmusson Olina Hauge
Rasmus Isaksson Siri Arnesdatter
l \
Rasmus Isaksson Siri Arnesdatter
Marta Rasmusdatter Smoge Isak Andersson Hyski Arne Nilsen Sissel
Rasmus Sørensen Smoge og Helga Rasmusdatter Anders Hørschi og Synnøve Isaksdotter

  ⇐ Eget slektstre

Bakgrunnstoff

Skageflå

Skageflå

Skageflå finner du omlag 6 km ute i Geirangerfjorden. Tunet ligger på 250 meters høyde, du kan skimte ett av husene som en hvit flekk oppe i høyre hjørne på bildet over. Fra nausta nede ved sjøen kan du ikke se gardshusa i det hele tatt, du kan bare se de glatte og stupbratte bergsvaene 250 meter over hodet ditt. Det er fortalt at den første mannen som bosatte seg på Skageflå, klatret opp disse svaene med en smijernsovn på ryggen!

Mer om forfedrene mine på Skageflå finner du her.

Navnet Skageflå er sammensatt av ordene Skage (gammelnorsk Skagi), som er en fjellknaus som stikker ut som ei hylle, og ordet Flå som er et stupbratt sva. Så navnet, som ofte uttales Skaggeflå, beskriver naturen på stedet ganske presist. Det finnes bokstavert Schagefloenn i dokumenter fra 1616 og 1617, og Schageflaaen i 1666 og 1723, og garden er den eneste kjente garden med det navnet.


Horski

Horski ligger ved sjøen på nordsiden av Geirangerfjorden, under ei steil fjellside like vest for Grande, omtrent rett ned for Ørnesvingen. På grunn av beliggenheten er klimaet på Horski særdeles fuktig og varmt. Vegetasjonen er uvanlig frodig, og der er en tett skog av etter norske forhold sjelden edelløvskog, som eik, bøk og alm. For å beskytte den sjeldne skogen, ble stedet fredet ved kongelig resolusjon i 2003.

Gardsnavnet er skrevet Hørschiede i et dokument fra 1603, seinere også Hørsche og Horsche. På moderne kart blir det stavet Hysket eller Hyskjet. Navnet er sannsynligvis satt sammen av de to gammelnorske ordene "hors" ("hross") som betyr hest, og "skeid" som betyr kamp. Viss det er riktig, betyr navnet Horski Hestekamp. En gammel legende forteller at det en gang i tiden var ei flat sandstrand på Horski der det var et hestemarked. Det er sannsynlig at det var en sandbanke ute i sjøen der som et ras en gang i tiden skyllet ut i fjorden, men ikke fullt så sannsynlig at det var et marked. Det synes derfor trolig at opphavet til navnet har forbindelse med hestekamp eller hesteløp.

En avgjørende årsak til fraflyttingen fra Horski i 1752 var at stedet var svært utsatt for ødeleggende skred. Etter 1752 ble Horski drevet som tilleggsjord for gardbrukeren på Grande.

Menneskene

Siri Marte Olesdatter

Sigrid (Siri) Marte Olesdatter Skageflå var gift med Martinus Georg Ingemann Knutsson fra Maraak. Hun ble født på Skageflå i 1838 og døde på Maråk i 1931. Foreldrene var Ole Rasmusson og Olina Halvteinsdatter Hauge.

Martinus og Siri

Martinus og Sigrid (bildet) bygget og driftet det første hotellet i Geiranger, men i starten av drifta var det så som så med kunnskap om hva som krevdes av sørvis. Mange fornemme personer bodde på hotellet, blant dem den norske transportministeren - Krag - og Kaptein Rosenquist som var byggeleder da Geirangervegen - vegen fra Geiranger til Grotli - ble bygget. Martinus og Sigrid betjente gjestene sine som best de kunne, men tidens noe overdrevne og servile respekt for autoriteter var ikke akkurat Siris "sterke" side. En morgen mens hun serverte Rosenquist egg, spurte han henne: "Er eggene du serverer meg ferske, Siri?" "Vil du ha dem ferskere, så kan du legge dem selv," svarte hun. Ferdig med det!

Ole Rasmusson og Olina Hauge

Ole Rasmusson ble født på Skageflå i 1777, og han døde i 1860. Foreldrene var Rasmus Isakson og Siri Arnesdatter. Ole var førstefødte, og han hadde fire brødre og søstre.

Olina Hauge ble født i 1802 på Hauge ved Hellesylt. Hun døde i 1872.

Rasmus Isaksson og Siri

Rasmus Isakson var sønn av Isak Andersson Hyski og Marta Smoge. Han var nest eldst av seks søsken. Han ble født i 1754 på Skageflå, to år etter at foreldrene flyttet dit fra Horski.

Siri Arnesdatter Ljøvik ble født på Nedre Ljøen i 1759 som datter av Arne Nilsen ( - 1801) og Sissel.

Isak Hyski og Marta Smoge

Isak Andersson Hyski var født på Horski (Hyski eller Hysket) som sønn av Anders Hyski og Synnøve Isaksdotter. Han var gift med Marta Rasmusdatter.

Da faren døde, var det Isak som overtok drifta av Horski. Han ble den siste som driftet garden. I 1752 flyttet Isak til Skageflå med familien sin. Isak sin bror Knut hadde flyttet til Skageflå noen år tidligere da han giftet seg med enken etter den forrige eieren av Skageflå, Knut Johannesson, men i 1752 bestemte Knut og familien seg for å flytte bort fra garden, og tilbød Isak å ta over. Tatt i betraktning beliggenheten til Skageflå, kan det i dag synes merkelig at familien flyttet dit fra Horski fordi det var mye tryggere å bo på Skageflå. Men Horski var faktisk mye mer utsatt for ødeleggende skred enn Skageflå, noe som historien om Horski (se bakgrunnstoff) forteller oss. Så det var trolig et enkelt valg for Isak og Marta å takke ja til tilbudet.

Marta Rasmusdatter Smoge ble født på Smoge i 1723 som datter av Rasmus Sørensen Smoge (født 1691) og Helga Rasmusdatter. Marta døde i 1799.

Anders Hyski og Synnøve

Horski
Naturen er i ferd med å ta tilbake Horski (2003)

Gamle dokumenter forteller oss at Anders Hørschi bodde på Horski med sin hustru Synnøve Isaksdotter i 1737. Noen år seinere døde Anders, og sønnen Isak tok over drifta av garden. Da han og familien så seg nødt til å forlate garden i 1752, fulgte mora Synnøve med på lasset. Synnøve Isaksdotter som var født på Skåre i Stryn i 1683, var da nesten 70 år gammel. Hun døde på Skageflå i 1783, 100 år gammel!

×
OddvarHojem.com ⇒ Denne slektssida Bakgrunnstoff Menneskene Startside slekta Oddvar på Nettet