OddvarHojem.com
Slekta

Hole med litt fra Frøysa, 1641-1839

Oddvar Hojem
Johanne Maraak
Jenny Tryggestad
Johanna Hole
Stefen Olsson 1834
Ole Stefensson 1795
Stefen Olsson 1767 Margrete Jonsdatter
Ole Stefensson Gyri Frøysa
l \
Ole Stefensson 1736 Gyri Frøysa
Stefen Jonsson Marit Eriksdotter Jens Jonsson Eli Pedersdatter
Erik

  ⇐ Eget slektstre

Bakgrunnstoff

Patronymer

I Norge finner vi i dag flere forskjellige typer etternavn. En av de to største gruppene er den etternavnstypen vi kaller patronymer. Ordet patronym betyr ’farsnavn’ og betegner etternavn av typen Hansen, Jensen, Johansson og Lauritzen. Helt fra norrøn tid har denne navnetypen vært brukt som tilnavn når man trengte å identifisere en person mer nøyaktig enn med bare fornavnet. Man fikk da et tilnavn som bestod av farens navn + endelsen -son/-sønn eller -datter/-dotter. Olavs datter Ingrid ble dermed kalt Ingrid Olavsdatter, og Knuts sønn Anders ble kalt Anders Knutsson. Men hvis Anders igjen fikk en sønn Jon, ville han bli kalt Jon Andersson. Disse patronymene gikk altså ikke i arv, men skiftet fra generasjon til generasjon, og vi kaller dem ekte patronymer. Dagens patronymer kaller vi sekundærpatronymer, fordi de går i arv og ikke lenger viser en persons faktiske farsnavn. Gunnar Hansens sønn Arild blir hetende Arild Hansen, og hans barn igjen blir hetende Markus Hansen og Ida Hansen.

Kilde: Språkrådet

Menneskene

Stefen og Margrete

Stefen Olsson var født i 1767, og døde i 1839. Han var sønn av Ole Stefensson 1736 og Gyri Jensdotter Frøysa.

Margrete Jonsdotter var gift med Stefen Olsson, men det er også alt jeg vet om henne.

Gyri, Jens og Eli

Gyri (også kalt Guro og Gjøri) Jensdatter Frøysa ble født i 1731. Hun var gift med Ole Stefensson 1736. Far til Gyri var Jens Jonsson (1696-1764), og mora var Eli Pedersdatter (1697-1775).

Ole, Stefen, Marit, Erik

Ole Stefensson på Hole var født i 1736 som sønn av Stefen Jonsson og Marit Eriksdotter. Det er ikke mye jeg vet om Ole og foreldrene hans, men farfaren var nok en som het Jon (etter farens navn å dømme: Jons son, se Bakgrunnstoff: Patronymer). Mora Marit var datter av Erik, og han vet vi var født i 1641.

×
OddvarHojem.com ⇒ Denne slektssida Bakgrunnstoff Menneskene Startside slekta Oddvar på Nettet