OddvarHojem.com
Slekta

Fra Fusa og Bjørnerem og Opstad via Lyngværet til Molde, 1808-1936.

Oddvar Hojem
Gunnar Hojem
Olga Andersen
Sjur Andersen Boge Guri Anna Lyngvær
Anders Sjursson Kari Hansdatter Sivert Lyngvær Andrea Uffstad
Andreas og Gjertrud Bjørnerem

  ⇐ Eget slektstre

Menneskene

Sjur Andersen

Sjur Andersen Boge ble født 03 oktober 1844 i Fusa Prestegjeld i Nordhordaland, og døde 31 juli 1897 i Molde. Foreldrene var Anders Sjursson og Kari Hansdatter.

Sjur var sjømann, og som skipper seilte han ofte fra Hordaland til Lofoten og tilbake med fisk. I den sammenhengen seilte han forbi Lyngværet på hver tur, men en sein kveld i 1875 ble det bom stopp da han ble utsatt for det man vanligvis vil kalle ei ulykke. Det var mørkt, det var mye vind og mye sjø da han kom seilende nordfra og nådde Lyngværet. Sjur navigerte etter lys på land, sannsynligvis etter enten et lys som var plassert på Larsneset eller ett som var plassert på øya Munken. Noe gikk likevel galt, og skipet grunnstøtte. Sjur og mannskapet ble reddet, og tatt godt vare på av innbyggerne på Lyngværet. Historien forteller oss ikke hvordan, men på en eller annen måte møtte Sjur Gurianna Sivertsdatter i løpet av hendelsen. Det møtet førte ihvertfall til at Sjur ble værende igjen på Lyngværet da resten av mannskapet dro hjem til Fusa.

Sjur og Gurianna giftet seg 28 desember 1876, og høsten 1877 flyttet de til Molde der de ble boende resten av livet.

Anders Sjursson og Kari

Anders Sjursson ble født i 1817, og Kari Hansdatter i 1815. Etter kildene å dømme ble de begge født, levde og døde i Fusa Prestegjeld i Nordhordaland.

Guri Anna Lyngvær

Guri Anna Lyngvær ble født 18 august 1854 på Lyngværet som datter av Sivert Lyngvær og Andrea Uffstad (Opstad). Guri Anna (eller Gurianna) var gift med Sjur Andersen Boge. Hun døde 01 september 1936 i Molde.

Gurianna hadde en bror, Andreas (født 1845), og ei søster, Elen (født 1849).

Gurianna med Gunnar (sønn av datter Olga) og datter Anna

Gurianna og Sjur hadde til sammen fem barn. I tillegg til Olga som var yngst, hadde de barna Sivert, Kaia Andrea, Anna Sofie, og Johanne Hansine (Janne). Da Sjur døde i 1897, satt Gurianna tilbake med fem barn som hun skulle ta vare på, den yngste, Olga, var bare to år gammel. Med tidens sosiale stønader, eller mangel på sådanne, var det ingen enkel sak for Gurianna å være eneforsørger for en så stor familie. Hun bodde i hus nr 116 i Krubba i Molde der hun livnærte seg og barna som strikkerske, et stritt og ikke særlig lukrativt yrke, og i følgende notat i Jannes etterlatte papirer gir Janne oss en forståelse av at hun hadde en oppriktig respekt for moren Gurianna og hennes innsats for barna:

Mor var streng og stolt - et edelt menneske som ville greie seg selv, ydmyg for Gud, men stri mot mennesker, hun hadde en hård skole i livet.

Sivert Lyngvær og Andrea Uffstad

Andrea Uffstad (Opstad) ble født i 1808, sannsynligvis på Opstad på Oterøya etter navnet å dømme. Sivert var innfødt på Lyngværet. Han var sønn av Andreas og Gjertrud Bjørnerem. Sivert var 15 år yngre enn Andrea, han ble født i 1823 og døde i 1894.

Janne skriver følgende om Andrea:

Mors mor (Andrea) var født i 1808 og husket krigen og hungersnøden i 1814. Hennes bror lå med kanonbåt (orlogsbåt) i Ålesund og voktet kysten. Han kom på besøk hjem og hadde med seg mat, men også smitte. Den lille piken Andrea fikk koppene. Mor kunne huske at hennes mor hadde arr etter sykdommen i ansiktet hele livet.

Andreas og Gjertrud Bjørnerem

I følge Jannes notater var Andreas og Gjertrud visst søskenbarn i tillegg til å være gift. Janne mener også at de kom fra Oterøya, men etter etternavnet å dømme er det mer sannsynlig at de kom fra Bjørnerem på Midøya. De bygslet en gård på Lyngværet.

Bakgrunnstoff

Sjur og Gurianna

Lyngværet

Min far Gunnar har skrevet en artikkel om Lyngværet og slekta si der, del 1 finner du i Romsdal Sogelags Årsskrift 1996, og del 2 i Romsdal Sogelags Årsskrift 1997.

Hus nr 116

I følge folketellingen i 1900 bodde Gurianna Andersen sammen med sine fire døtre, Kaja, Anna, Johanne og min farmor Olga, i huset til venstre på bildet (se pilen). Huset lå i Krubba i Molde, ikke langt fra guanomølla nedenfor nedre foss. I tillegg til de fem i familien var ytterligere en person bosatt på stedet mens en sjette person var midlertidig tilstede, ifølge den samme folketellinga. I følge folketellinga ti år senere, i 1910, bodde Gurianna fortsatt i huset sammen med de tre yngste døtrene. Eldstedattera hadde flyttet ut, men eldstebarnet, sønnen Sivert Andreas hadde flyttet inn sammen med ektefelle Ragna. Gurianna bodde med døtrene i første etasje, mens Sivert Andreas og Ragna betalte 10 kroner i månedlig leie for ei leilighet i andre etasje. (Fotograf Kirkhorn, Copyright Romsdalsmuseet)

×
OddvarHojem.com ⇒ Denne slektssida Bakgrunnstoff Menneskene Startside slekta Oddvar på Nettet