OddvarHojem.com
Slekta

Møll, 1500-1714.

Oddvar Hojem
Johanne Maraak
Jenny Tryggestad
Hans Larsson
Ingeborg Ivarsdotter
Ivar Pedersson 1790
Peder Ivarsson 1753
Kari Møll
Tore Ingebriktsson
Ingebrikt Møll Ragnhild Pedersdotter
Tore Møll Ane Olsdotter Peder Møll Anna Ringstad
Ole Møll
Peder Åmundsson

  ⇐ Eget slektstre

Bakgrunnstoff

Møll

Møll

Møllgarden ligger et stykke opp fra fjorden ved Ørnevegen. Garden er en av de eldste gardene i Geiranger, og på tunet står det flere hus som er over 200 år gamle. Offentlige dokumenter fra 1607 viser at Møll allerede da var delt i to bruk, og tilsvarende dokumentasjon fra 1659 forteller at eieren het Rosenkrands, og at de to brukene var bygslet. Dokumenter fra 1724 viser oss at brukene da var kjøpt av brukerne.

Ektefeller og slektninger

Indre fjordstrøk på Sunnmøre var et lukket samfunn i gamle dager. Mange flyttet ut, men nesten ingen flyttet inn. Det betød at ektefeller måtte "utveksles" mellom gardene i området. Det var derfor ikke til å unngå at slektene krysset sine egne spor en gang iblant. Møll var en av de eldste gardene i Geirangerfjorden, og med mange generasjoner å "forgreine" seg på, er det derfor å forvente at slektsnavnet Møll møter oss igjen flere ganger blant våre forfedre i indre fjordstrøk på Sunnmøre. Eksempler er Kari Møll, Gjøri Møll, og Lars Møll.

Menneskene

Ingebrikt og Ragnhild

Ingebrikt Toresson ble født i 1656 og døde i 1696. Han var sønn av Tore Olsson og Anne (Ane) Olsdotter.

Ingebrikt var gift med Ragnhild Pedersdotter, datter av Peder Pedersen Møll og Anna Ringstad Møll. Ragnhild døde i 1714.

Ingebrikt og Ragnhild var foreldrene til Tore Ingebriktsson. De var også foreldre til Gjøri som ble gift i Ringdal ved Hellesylt, jfr notisen om Ektefeller og slektninger.

Møll med utsikt mot Maråk i botn av Geirangerfjorden

Tore og Ane

Tore Olsson Møll, født 1626, død 1686, var gift med Ane Olsdatter. Kildene er utydelige, men han var trolig sønn av Ole Pedersen Møll. Tore Olsson er nevnt som bruker i dokumenter fra 1657.

Ole Møll

Ole Pedersen Møll er lite omtalt i kildene. Han var trolig født omkring 1600, som sønn av Peder Åmundsson Møll. I enkelte kilder er han utelatt helt, slik at Tore Olsson Møll omtales som (kan-ha-vært) ektemann til Peder Åsmundssons datter. Anes mellomnavn Olsdatter taler likevel for at Peder ikke var hennes far. Siden Tore og Ane begge tydeligvis hadde en far som het Ole, må vi uansett tro at det var et slektsledd mellom dem og Peder Åmundsson med det navnet. Kildene heller til at Ole Pedersen Møll var far til Tore.

Peder Åmundsson

Det finnes få opplysninger om Peder Åmundsson, men et sted er det nevnt at han levde fra 1580 til 1650. Årstallene er usikre, men kan stemme, for en annen gammel kilde sier at Peder var gardbruker på Møll fra 1607 til 1650. I kilden kalles han Odelsmann, det vil si at han hadde odelsrett til garden. Etter datidens lover betød det at slekta hans måtte ha drevet og vært bosatt på garden i minst fire generasjoner, det vil si fra omkring år 1500.

×
OddvarHojem.com ⇒ Denne slektssida Bakgrunnstoff Menneskene Startside slekta Oddvar på Nettet